Designer: Joomla Templates 3.2
Könyvtárhasználat, információkeresés, adatbázisok
A könyvtár fontos feladatának tekinti a hallgatók, oktatók, kutatók és állatorvosok számítógépes és információs ’írástudásának’ megalapozását és fejlesztését; a szakirodalmi információval kapcsolatos új fejlemények közvetítését; az ezek használatához szükséges naprakész ismeretek átadását és készségek fejlesztését. Ennek érdekében gyűjtjük a forrásokat, segédanyagokat teszünk közzé és több szinten és formában kínálunk tanfolyamokat tantervi keretben és azon kívül is.


Kiemelt feladatunk a szakdolgozatírás és a publikálás támogatása.

Az oktatási segédleteket honlapunk „Oktatás” fejezetében találja a „Keresési segédletek” között.

Tantervi tanfolyamok

A tantervi tárgyak részletes bemutatása az egyetem honlapján található.

Kötelező tantárgyak

·       Könyvtári informatika - Biológus BSc

·       Szakirodalmazás szeminárium - Biológus MSc

·       Könyvtári informatika - PhD hallgatókank

·        Könyvtári informatika - szakállatorvos-képzés: részletesebben a TKK  honlapján az adott kurzus tantervében olvasható

 

Fakultatív tantárgyak

·         Könyvtári informatika - állatorvos szak

·         A tudományos közlés alapjai  – állatorvos szak

Tanterven kívüli oktatás, tanfolyamok

Kötelező bemutatások, tanfolyamok

·         Szakdolgozati előkészítés (források, irodalomkutatás, irodalomhasználat, hivatkozás, formai követelmények) két órában

·         Könyvtárhasználat, információs források
Az elsőéves hallgatók látogatása szeptemberben, az első oktatási héten.

·         Információkeresés és hivatkozás

Bevezető előadás az „élettan” tantárgy keretében a másodéves hallgatók számára, amelyben megismerkedhetnek az információs forrásokkal, a keresés alapjaival és a hivatkozás szabályaival.

„Rendelhető” tanfolyamok

·         A szakirodalom keresése, használata és hivatkozása

Bevezető előadás és gyakorlat azon hallgatók számára, akik alaposabban szeretnék megismerni a lehetőségeket és a keresés fogásait, de nincs idejük egy teljes kurzust végighallgatni. Minimum öt fő jelentkezése esetén bármely időpontban és óraszámban megtartjuk a tanfolyamot.

·         Alkalmi tanfolyamok aktuális témákban az igényeknek megfelelő formában, időpontban.

 

A hónap műtárgya

Új könyvek

A hónap irata

Tuesday the 19th. Állatorvostudományi Egyetem - Hutÿra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum.