Kép jelenleg nem áll rendelkezésünkre.

Kemény Armand
(1914-1972)
A KÉSZÍTÉS/LELEPLEZÉS IDEJE:
1989. november 6.


A MŰ HELYE: Taktaharkány

arcképe (fénykép)

Kemény Armand (1914-1972) állatorvosdoktor, az állatorvosi élettan nyilvános rendes tanára (1952-1972). Személyében első ízben került a tanszék élére állatorvosi diplomával rendelkező szakember. Négy éven át a főiskola igazgatóhelyettesi, három évig az egyetem rektorhelyettesi teendőit is ellátta.
1989. november 6-án került sor Kemény Armand professzor emlékét megörökítő rhodesiai gránitból készült emléktábla felavatására a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Taktaharkányban. Az emléktábla ötsoros felirata: EBBEN A HÁZBAN SZÜLETETT / Dr. KEMÉNY ARMAND / 1914-1973 / AZ ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM PROFESSZORA / A KORSZERŰ ÁLLATORVOSI ÉLETTAN HAZAI MEGALAPÍTÓJA.
Az Állatorvos-tudományi Egyetem és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás kezdeményezésére helyezték el az emléktáblát a Szerencsi Állami Gazdaság taktaharkányi területének központjában lévő szülőház épületén. Az ünnepi beszédet Pethes György egyetemi tanár tartotta, és méltó képet rajzolt a 75 éve született professzorról. A Magyar Állatorvosok Társasága nevében Várnagy László egyetemi tanár, a Phylaxia nevében Harmath Sándor üzemigazgató emlékezett Kemény Armandra. Végezetül Glózik András, a MÉM főosztályvezetője beszélt Kemény professzor munkásságáról, majd leleplezte emléktábláját.(MMJ)

Irodalom:
Pethes Gy.: Emléktábla avatás Kemény Armand professzor születésének 75. évfordulóján. = Magyar Állatorvosok Lapja, 1990. 112. (5.) 310-314.
Pethes Gy.: [Kemény Armand emléktábla avatása.] = Phylaxia Állategészségügyi és Takarmányozási Közlemények, 1990. 82-83.